Rakip Analizi Nasıl Yapılır?

Rakip Analizi Nasıl Yapılır?

Rakip analizi ya da diğer bir ifade ile rekabet analizi bir sektörde hizmet ya da ürün sunan markaların, firmaların ya da şirketlerin sundukları hizmeti ya da ürünü sunan diğer markaları analiz etmesi sürecidir. Bu rakip analiz süreci markanın ürününü ya da hizmetini sektördeki diğer rakipleriyle yarışırken nasıl daha iyi hale getirebileceği üzerine yoğunlaşmaktadır.

Bu bakımdan da rakip analizleri aslında sektör içerisinde faaliyet gösteren tüm paydaşların özelliklerinin, başarılarının ölçüldüğü bir analiz ve olmazsa olmaz bir süreçtir. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için sizlere kısaca rakip analizinin neden önemli olduğunu anlattık.

Rakip Analizi Neden Önemli?

Rakip analizi en basit ifade ile sektör içerisinde birbiriyle rekabet içinde olan sektör paydaşlarının tüm artı ve eksi yönlerinin hesaplanması mantığına dayanan bir sistemdir. Bu nedenle de rakip analizinin yapılması çok önemlidir. Çünkü, rakip analizi yapılmadığı takdirde firmanızın faaliyet gösterdiği sektör içerisinde konumunu ölçümlemeniz ve kendinizi diğer rakiplerinizin önünde konumlandırmanız pek mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı sizler için kısaca rakip analiz yöntemlerinden ve bu yöntemlerin nasıl uygulanabileceğinden bahsettik.

Rakip Analizi Yöntemleri

Rakip analizi yapılırken sıklıkla tercih edilen birkaç yöntemden bahsetmek gerekir. Bu yöntemler markanızın, ürününüzün veya hizmetinizin sektör içerisindeki konumu ve diğer rakiplerinizden sizi ayıran özelliklerinizi tespit etmek için kullanılır. Bu nedenle sizler için bu yöntemlerden kısaca bahsettik.

SWOT Analizi

SWOT analizi yöntemi temelde dört madde kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamlar genel çerçeve dahilinde güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler şeklinde sıralanabilir. SWOT analizi yaparken marka ürettiği ürün ya da hizmeti diğer rakiplerinin ürün ve hizmetleri ile karşılaştırarak kendisinin ve rakiplerinin analizi yapar. Bu sayede de sektör içerisindeki konumu ve rakipleri karşısındaki pozisyonunu daha net bir şekilde görebilir.

PEST Analizi

PEST analizi genel anlamda markaların politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik yanlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan, rakiplerin sektör içerisinde bu dört temel değerlendirme kriterindeki konumlarını hesaplamaya çalışan bir rakip analiz yöntemidir. Ancak PEST analizinin daha etkili bir sonuç vermesi için aynı zamanda SWOT analizinin de yapılması önerilir.

Rakip Dizisi (Competitor Array)

Sektör içerisinde faaliyet gösteren rakiplerinizin performans değerlerini hesapladığınız bu yöntem ile birlikte, sektörünüzü, rakiplerinizi, hedef kitlenizi tanımlayabilirsiniz. Aynı zamanda da kilit başarı faktörünüzü, rakiplerinizin segmentlerini ve daha pek çok çeşitli veriyi elde edebilirsiniz. Bu nedenle de rakip analizi yöntemleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. 

https://timsahajans.com.tr/ 

0 Yorum

TAKİP ET @timsahajans