SQL Nedir? SQL Ne İşe Yarar?

SQL Nedir? SQL Ne İşe Yarar?

SQL, Structured Query Language kelimelerinin kısaltılmış halidir. SQL, bir veri tabanı sorgulama dilidir. Türkçesi ise Yapılandırılmış Sorgu Dili demektir. Veri tabanı işlemleri için kullanılır. Bu nedenle “SQL nedir, SQL ne işe yarar?” sorularının cevapları oldukça merak edilir.

Bilgisayar ortamına aktarılmış ve işlenmemiş bilgilere veri denilir. Bilgisayara girilen ve bilgisayarın sakladığı her bilgi veridir. Daha sonraları bu saklanan verilere kolay bir şekilde ulaşılması mümkündür.

SQL Ne İşe Yarar?

Veri tabanı yönetimi her geçen gün gelişir. Bu nedenle SQL, veri tabanı yönetiminin ana unsurlarından biridir. Özetle, veri tabanı işlemleri için verileri işlemek adına gerek duyulur. SQL sayesinde önceden belirlenmiş kodlar ile işlem yapılan veri sorgulama dilinde büyük boyutlu verileri yalnızca birkaç işlemle işlenebilir. SQL ana hedefi, verilerin ve veri kümelerinin yapılacak iş doğrultusunda modellenmesidir.

Veri modellemesinde bir alt sınır yoktur. Bütün veri tabanı sistemleri ile uyumlu olarak çalışılabilir. Böylece SQL ile pek çok işlem yapılabilir. Bu işlemler aşağıdaki gibidir.

·      Veri tabanındaki milyonlarca veri üzerinde sorgu işlemi yapılabilmesini sağlar.

·      Veri tabanından veri çekilebilir.

·      Veri tabanındaki veriler güncellenebilir.

·      Veri tabanında bulunan veriler kaydedilebilir ve kayıtlar silinebilir.

·      Veri tabanında yeni tablolar meydana getirilebilir.

·      Veri tabanında veri depolanabilir.

·      Aynı zamanda veri tabanına ulaşım izinleri kontrol edilebilir.

·      Yeni veri tabanı oluşturulabilir.


Yukarıda belirtilen pek çok işlemi SQL ile gerçekleştirmek mümkündür.

SQL Kullanımı Nasıldır?

SQL’de sistemde işlemlerin yapılabilmesi için birtakım komutlar verilir. Bu komut veya talimatlara sorgu denir. Sistem bu sorguyu girdi olarak algılar. Ardından istenen çıktıyı verir. Sorgu; Ayrıştırma, Bağlama ve Optimizasyon olmak üzere üç aşamada düzenlendiği SQL sunucusuna bağlanır.

Ayrıştırma (Sözdizimi Kontrol Etme)

SQL sorgusunun ilk aşaması, yüksek seviyeli dili, düşük seviyeli dile dönüştürmekle başlar. SQL, sorguları birtakım ilişkisel cebirsel ifadelere çevrilir. Bu sırada bazı ayrıştırma kusurları ve RDBMS’de (İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi) kullanılan ilişkiler kontrol edilir.

Bağlama (Sorgu Anlamını Kontrol Etme)

Aynı sorguyu yazmanın pek çok yöntemi vardır. Sorgunun en verimli sorgu olacak şekilde yazılması gerekir. Sorgu iyileştirici sorguyu, verimli sorgu olacak şekilde en uygun hale getirir.

Optimizasyon (Sorgu Yürütme Planını Oluşturma)

Son aşamada en etkili sorgu yürütme planı makul bir sürede bulmak için tüm olası permütasyonlar ve kombinasyonlar oluşturulur. Sorgu ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa, o kadar iyi olur. İyileştirilmiş sorgu değerlendirilir. Sonuç kullanıcılara gösterilir. 

https://www.timsahajans.com.tr/

0 Yorum

TAKİP ET @timsahajans