Risk İletişimi Nedir?

Risk İletişimi Nedir?

Risk iletişimi temel anlamda kriz iletişimi ile birlikte meydana gelen ve aslında birbirleri ile iç içe geçmiş iki kavramdır. Ancak bu yazımızda risk ve kriz iletişimini bir arada vermekten ziyade daha çok risk iletişimi üzerinde durarak risk iletişimi kavramının detaylandırılmasına yer verilmiştir.

Risk iletişimi genel anlamda insanların tehlikeler hakkında bilgilendiği, davranış değişikliği yönünde etkilendiği ve riskler ile ilgili karar mekanizmalarına katılabildikleri sosyal süreç olarak ifade edilir. Bu nedenle de risk iletişimi bir firmanın ya da markanın öncelikli iletişim modelinde kurgulaması gereken ve ona göre değer vermesi gereken bir sistemdir.

Risk İletişimi Nasıl Yapılır?

Risk iletişimi bir kurumun, markanın ya da şirketin karşılaşabileceği potansiyel tehlikelerin önceden tespit edilmesi ve olası risklere karşı alınması gereken iletişimsel önlemler bütünüdür. Bu nedenle de risk iletişime gereken önemin verilmesi ve gereken önlemlerin alınması gerekir. Aksi takdirde şirketler önlerine çıkabilecek olası riskleri algılayamaz, ölçümleyemez ve hesaplayamaz. Bu da şirketin çok kolay bir şekilde kurtulabileceği bir riskten kaçınamamasına neden olabilir.

Bunun önlenebilmesi için öncelikle şirketin kurumsal iletişim ya da halkla ilişkiler kanadıyla bir toplantı düzenlenmesi ve bu departmanların olası riskleri hesaplamasını istemeniz gerekir. Bu risk hesaplama süreci neticesinde elde ettikleri verileri size sunmalarını isteyin. Daha sonrasında bu departmanların nasıl bir yol izlemeyi önereceklerine kulak vererek önceden tedbirleri almalarını isteyin. Böylelikle kurumunuz, şirketiniz ya da markanız üzerinde gerçekleşecek herhangi bir iletişim temelli sorunda elinizde alternatif senaryolar ve bu senaryolar ile nasıl mücadele edilebileceğine dair veriler olur.

Risk İletişimi Neden Önemlidir?

Risk iletişimi markanızın, şirketinizin ya da firmanızın başına iletişim temelli gelebilecek olan sorunların önceden tespit edilmesi mantığına dayanır. Bu nedenle de aslında kriz öncesi bir ön hazırlık olarak düşünülebilir. Aynı zamanda kriz öncesinde risk iletişimi ile krizlerde önlenebilir. Çünkü, doğru bir risk analizi yapıldığında doğru bir risk iletişimi izlendiğinde olası tüm krizlerde mümkün olduğunca tespit edilecektir. Bu tespit neticesinde de şirketiniz krize girmeden önce bu riskleri ortadan kaldırmanız mümkün olacaktır. Bu nedenle de risk iletişimi çok önemlidir.

https://www.timsahajans.com.tr

0 Yorum

TAKİP ET @timsahajans