PEST Analizi Nedir?

PEST Analizi Nedir?

Günümüzdeki pek çok işletme bazı dönemlerde kendilerinden ya da küreselleşmenin etkisinden dolayı çeşitli krizler ile karşı karşıya gelebilir. Bu krizler genellikle her şirketin önceden kendini hazırlaması gereken ve stratejik yönetim ya da stratejik analiz yöntemleriyle öngörüp müdahale etmesi gereken durumlardır.

Bu durumların her biri kendi içerisinde oldukça önemlidir. Çünkü işletme stratejisinin belirlenmesi ve kriz ile doğru bir şekilde mücadele edilebilmesi için bu süreçlerin denetlenmesi oldukça önemlidir. Bunun yapılabilmesi için ise öncelikle PEST analizi gibi analiz yöntemlerine önem verilmesi ve işletmenin analizinin bu doğrultuda hesaplanması önerilir.

İşletme Analizi Nedir?

En genel anlamda işletme analizi işletmenizin içerisinde bulunduğu durumdaki konumu, şartları ve yeteneklerinin analiz edilmesi ve bu kapsamda da çeşitli alternatif çözümlerin üretilmesi sürecidir. Dolayısıyla da işletme analizi aslında işletmenizin diğer rakipleri karşısında hangi durumda olduğunun hesaplandığı ve alabileceğiniz zararların ölçüldüğü bir analiz sürecidir.

PEST Analizi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

PEST analizi olarak ifade edilen bu analiz genel olarak işletmenizin politik, ekonomik, sosyolojik ve teknolojik konumunun analiz edildiği, stratejik yönetim süreçlerinize dahil edilen ve dış çevrenin makro düzeydeki etkisinin hesaplandığı bir analizdir. Bu analiz neticesinde işletmenizin çevresel faktörleri ile ilgili bilgileri edinmeniz ise oldukça kolaydır.

PEST Analizinin Açılımı

PEST analizi olarak ifade edilen bu analiz aslında bir kısaltmadır ve dört temel kavram üzerinde şekillenir. Sizler için bu kavramlardan kısaca bahsettik.

P: Political (Siyasi Etkenler)

PEST analizini oluşturan ilk harf olan “P” genellikle ülkedeki hükümetin sanayi kolları üzerindeki etkisini ölçen bir yapıdadır.

E: Economic (Ekonomik Etkenler)

Ekonomik perspektif ise genellikle ekonominin şirketler üzerindeki doğrudan ya da uzun vadeli etkilerinin analiz edilmesi temeline dayanır.

S: Sociological (Sosyolojik Etkenler)

Sosyolojik analiz kısmı genellikle pazarın sosyal çevreler nezdindeki kültüren ve demografik özelliklerinin ölçülmesini baz alan bir yapıdadır.

T: Technological (Teknolojik Etkenler)

PEST analizinin teknolojik ayağı genellikle gelişen teknolojiler ve büyüyen hizmetler kapsamında işletmenizin nerede durması gerektiği veya neye eğilim göstermesi gerektiğini ifade eden inovatif ölçümler olarak tanımlanabilir.

https://www.timsahajans.com.tr

0 Yorum

TAKİP ET @timsahajans