Pazarlamanın 4P Kuralı Nedir?

Pazarlamanın 4P Kuralı Nedir?

Piyasa şartlarının zorlaşması ve rekabet ortamının sert bir hale bürünmesi, daha güçlü pazarlama tekniklerini şirketler için zorunlu kılar. Gün geçtikçe daha önemli bir hale gelen bu stratejilerin temelinde pazarlama ilkeleri yatar. Bu pazarlama ilkeleri, özetle 4P olarak ifade edilir. Pazarlamada izlenmesi gereken stratejilerin baş harflerinden meydana gelir.

Pazarlama karması denildiğinde akla gelen ilk unsur 4P kuralı olur. Dünyada pazarlama konusunda akla gelen ilk isim olan Philip Kotler tarafından literatüre kazandırılan 4P, ismini Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place), Tutundurma (Promotion) kavramlarından alır.

Pazarlama Karması Nedir?

Pazarlama karması, pazarlamanın önde gelen unsurlarını tanımlamak için kullanılır. İlgili departmanların pazarlama faaliyetlerini sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmek için başvurdukları ana stratejileri esas alır.

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında pazarlama yöneticisinin üzerinde karar vermesi gereken temel değişkenlere pazarlama birleşenleri veya pazarlama karması adı verilir. Pazarlamacının karar vermesi gereken değişkenler aynı zamanda pazarlama tekniği işlevlerini de meydana getirir.

Günümüz sektörlerinin gelişimi, rekabet ortamını canlandıran bir unsur olmuştur. İşletmelerin ulusal pazarlara yaptığı satışların yanına uluslararası pazarlar da eklenmiştir. Bunun yanında bütün sektörlerde ürün yelpazesi genişlemesi yeni ürünleri gelişmiş yöntemler ile pazarlamayı zorunlu kılmıştır. Philip Kotler de bu değişimi, rekabet ortamında ürünü pazarlamaya nasıl başlanacağını, hangi koşullardan geçip piyasa koşullarında nasıl başarı elde edeceğini göstermek için literatüre “4P Pazarlama Karması” fikrini kazandırmıştır.

Pazarlama Karması 4P Elemanları

Pazarlama karması elemanları 4 temel kuraldan meydana gelir. Bu kurallar pazarlamanın en temeli olarak kabul edilir. Neil Borden’a göre, her işletme satacağı her ürün türü için bu kuralları uygulamalıdır. Bu kurallar aşağıdaki gibidir.

·      Ürün (Product)

·      Fiyat (Price)

·      Dağıtım (Promotion)

·      Tutundurma (Place)

Promotion kelimesinin birebir çevirisi farklı bir anlam katsa da Neil Borden’ın kitabında bahsetmiş olduğu anlamın Türkçedeki karşılığı “Dağıtım”dır.

Pazarlama Karması 4P – Ürün (Product)

Ürün, gereksinim veya talep doğrultusunda üretilen unsurlardır. Satılacak olan ürün somut veya soyut, mal veya hizmet olabilir. Ürünü piyasaya sürmeden önce, ürünün hangi pazarda yer alacağı bilinmelidir. Bu noktada pazar araştırması yapmak ve ihtiyaç ve talep doğrultusunda üretime başlamak önemli bir adımdır.

Pazarlama karması kavramının ilk adımı olan ürün, piyasa devamlılığı için koşullara uygun olarak sürekli yenilenmelidir. Bunun yanında geliştirilmesi ve güncel tutulması gereken bir pazarlama elemanıdır.


Pazarlama Karması 4P – Fiyat (Price)

Fiyat, pazarlama ekonomisinde epey önemli bir yere sahiptir. Tüketicinin, satışa sunulan ürün veya hizmet karşılığında ödemeyi kabul ettiği miktardır. Pazarlama karması elemanları arasında önemli bir yer tutan fiyat hem ürün maliyetini hem kazanılacak kar miktarını hem de tüketici gözündeki değerini kapsar. 

Yüksek fiyatlı bir ürün, olası müşterilerin kaybedilmesine neden olabilir. Bunun yanında ürün fiyatının düşük tutulması ve karlılık oranını azaltır. Bu nedenle fiyatlandırma yapılırken maliyet ve piyasa koşullarına bakılması gerekir. Aynı zamanda rakip firmaları göz önünde bulundurmak gerekir. Bir ürünün fiyatı, ürünün satışını ve tutundurmasını direkt olarak etkiler.


Pazarlama Karması 4P – Dağıtım (Place)

Dağıtım, 4P unsurlarının müşteri ayağını oluşturur. Bu nedenle en önemli adımlardan biridir. Dağıtım; doğru ürünü, doğru zamanda, doğru kitleye ulaştırmak olarak tanımlanabilir. Ürünün pazarda görünür olması adına kolayca erişilebilmesi gerekir. Tüketici, işletmelerin ürününe ulaşamadığı zaman farklı bir seçeneği tercih edecektir. Bu durum, işletmenin satışlarını ve marka bilinirliğinizi etkiler.

 

Arzu edildiği kadar iyi üretim yapıldığı ve doğru fiyatlandırıldığı takdirde ürün doğru pazarda yer almıyorsa, tüketiciye ulaşamıyor veya tüketici aradığı zaman ürünü bulamıyorsa başarıya ulaşmanız imkansıza yakındır.


Pazarlama Karması 4P – Tutundurma (Promotion)

Pazarlama karması elemanlarından biri olan tutundurma, ürünün sürekliliğini sağlayabilmek için yapılması gerekenleri ifade eder. En sade tanımı ile görünürlük faaliyeti denilebilir. Örnek olarak, piyasada gerçekten talep olacağı düşünülen bir ürün veya hizmet üretildi. Bu ürün, doğru bir şekilde fiyatlandırıldığı ve dağıtımı sağlandığı takdirde, hedef kitleye ulaşmadığında ne yapılır? Alternatiflerin çok fazla olduğu ve kolay ulaşılabildiği pazarlama dünyasında, ürün nasıl var edilebilir?

Tutundurma faaliyetleri, tüm bu sorunlarla baş etme yolunu tanımlar. Ürünü canlı ve talep edilebilir tutan en önemli noktalar arasında başta gelir. Piyasa koşullarına tutunamayan ürün kısa ömürlüdür. Bütün yatırımın boşa gitmesine neden olabilir. 4P unsurlarından promotion olarak anılan ve Türkçede promosyon olarak kullanılan tutundurma faaliyeti için izlenebilecek olan yöntemler aşağıdaki gibidir.


·      Marka iletişimi ve halkla ilişkiler

·      Reklam ve tanıtım

·      Satış geliştirme

·      İndirim, çekiliş ve kampanyalar


https://www.timsahajans.com.tr/

0 Yorum

TAKİP ET @timsahajans